AKTUÁLNĚ
---------------------------------------------------------------------

KORONAVIRUS
Žádáme rodiče, kteřé mají nařízenou karanténu, aby nás kontaktovali telefonicky. Rovněž u dětí, které přišly do kontaktu s osobou u níž byla infekce koronavirem potvrzena nebo u dětí, které  mají akutní obtíže - horečka, kašel, zhoršené dýchání, prosíme, abyste nenavštěvovali ordinaci a spojili se s námi telefonicky 596 954 756.
Vážení rodiče, tiskopis ošetřovné pro péči o dítě do 10 let vám vystaví (nebo potvrdí) škola, která bude uzavřena z důvodu karantény.  Né naše ordinace.  Tiskopis žádosti na ošetřovné.pdf - ke stažení
                                                                                                                                                                                   Děkujeme za pochopení.

V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Jak se chránit?

  • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
  • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest,
  • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak, aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz. Vzhledem k neustálému vývoji situace Vám doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/register.

 

Milí rodiče a milé děti,

 vítejte na  webových stránkách naší ordinace praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Dagmar Mlejnkové.

  Stránky vám budou sloužit k naší vzájemné spolupráci.

 Budete zde nacházet informace o aktuálním dění v naší ordinaci, o dovolených, očkování, prevenci, atd.

Můžete si zde přečíst některé užitečné rady.

Dále si můžete prostudovat příbalové letáky k očkovacím látkám a naleznete zde i důležité odkazy.

Registrujeme nové pacienty, těšíme se na vás.

MUDr. Dagmar Mlejnková, MUDr. Barbora Stachelová,pediatr,pediatrie,Ostrava - Poruba-Frejdy,PLDD,dětský doktor,dětská doktorka,dětský lékař,dětská lékařka,praktický doktor pro děti a dorost,PLDD,dětská ordinace

Kontakt

ordinace dětského lékaře
MUDr. Dagmar Mlejnková
MUDr. Barbora Stachelová

nám. Václava Vacka 1668/15
Ostrava, Poruba

+420 596 954 756

© 2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode